.
HESABIM
Üye Ol

Yüksek Performanslı Spor Takımı Oluşturma

Hentbolhaber.Net yazarı Dr. Zeki Pehlivan, “Takım nedir? Bazı kişilerin aynı formayı giymeleri ya da aynı kulüp ismi altında, kendi isimleri bulunan formaları giyen bir dizi sporcunun bir arada bulunması mıdır?”diyerek “Yüksek Performanslı Spor Takımı Oluşturma” adlı yazısı ile karşınızda.

Yazar: Dr. Zeki Pehlivan - Yazının Tarihi: 1 Ocak 2015

Takım nedir? Bazı kişilerin aynı formayı giymeleri ya da aynı kulüp ismi altında, kendi isimleri bulunan formaları giyen bir dizi sporcunun bir arada bulunması mıdır? Peki, bu onları yüksek performanslı bir takım haline getirebilir mi? Hayır! Kulüp adı altında olmasa bile onlar bir ekip halinde hareket edip, hepsi aynı zamanda ve aynı yerde bulunabilirler. Ancak, her tecrübeli antrenör bir gerçeği bilir ki, yarışma sırasında takım olgusu ya da gerçeği kolaylıkla bozulabilir.

Şampiyonluk düşüncesini oluşturma ve sürdürmedeki takım olabilme davranışları, bir kalp atışı gibidir ve  beraberinde akıllıca yol almak, kendinden bir şeyler vermek ve bunları sürdürebilmek gibi temel bazı kişilik özelliklerini de gerektirmektedir.
Yüksek Performanslı Takımların Yedi Ölçütü Bulunmaktadır

Hentbol, Futbol, Basketbol, Voleybol vb. spor takımlarında başarılı olabilmek için, sporcuların ve antrenörlerin bireysel ihtiyaçları ile takımın ihtiyaçları arasında nasıl bir denge kurulacağının bilinmesi gerekir. Bu aynı zamanda takım yöneticileri ve hizmet sağlayıcılar için de geçerlidir. Her takım üyesinin sahip olmasını gerektiren bazı özellikler bulunur. Bu özellikler:  1) Takım becerileri, 2) Takımı tanımlayan yaygın ve kapsamlı bir dil 3) Bir yol haritası (çerçevesi / planı / modeli) takip etmek ve sıkı sıkıya uygulama araçlarıdır.

Şampiyonluk hedefi olan ve yüksek performanslı bir takım oluşturmak isteyen antrenörler; savunma, hücum, teknik, taktik vb. gibi becerilerin yanında aşağıda sayılan yedi ölçütün de öğretilmesine ve sahip olunmasına çalışması gereklidir. Bu ölçütler:

  1. Amaç ve Kimlik

Takım için anahtar ölçüt olan sorulardan birincisi “Niçin biz buradayız?” sorusudur. Kişisel uyum ve düzenli bir aidiyet sağlandığında takım amacına ulaşma yolunda ilerlemiş olur. Bu sağlanamazsa, uyum bozukluğu, korku ve takımda belirsizlik yaratır. Amaç belli olursa, takım üyeleri de neden takım var, neden takımın üyesi olmak için çabalıyorlar bunu bilebilir ve eyleme geçebilirler.

  1. Saygı ve Güven

Anahtar sorulardan ikincisi “Siz kimsiniz?” Karşılıklı saygı, samimiyet ve spontan ilişkiyi gerçekleştirebildiğinde takım başarıya ulaşabilir. Bu gerçekleştirilemezse, güvensizlik, tedbirli hareket etme ve cepheleşmeye yol açar. Bu konu tüm takım bireyleri arasında yüksek düzeyde güven ve saygının oluşmasında önemli rol oynar.

  1. Açık Roller ve Sorumluluklar

Anahtar sorulardan üçüncüsü “Kim, ne, ne zaman ve nerede yapacak?”tır. Varsayımlar, net ve entegre edilmiş hedefler ile roller belirlenmiş ise takım düzenli bir çalışma içine girebilir. Eğer bunlarda belirsizlik varsa bu soru yanlış rekabete ve ilgisizliğe yol açacaktır. Bu ölçüt, takımdaki rollerin, sorumlulukların ve görev dağılımını sağlamak için anlaşılır ve etkili bir detek sağlar.

  1. Taahhüt ve Destek

Dördüncü anahtar soru ise, “Nasıl destek olabiliriz?” sorusudur. Bir takım, paylaşılmış bir takım vizyonu, düzgün tahsis edilmiş kaynaklar ve iyi bir karar verme modeline sahipse düzgün işler yapabilir. Eğer bunu çözemediyse, takımda bağımlılığa, parçalanmaya ve karşı-bağımlılığa yol açar. Bu ölçüt yerine getirilebilirse takım dışarıdan ihtiyaç duyduğu taraftar, örgütsel destekler ve başka bağlılıklar da sağlayabilir.

  1. Yönetilmiş Eylemler

Beşinci anahtar soru “Nasıl Uygulayacağız? sorusudur. Takımın açık süreçleri, kesin bir sıralaması ve disiplinli bir uygulaması varsa işler düzgün yürürütülür. Eğer bu ölçüt yoksa takımda çatışma, karışıklık, dengesizlik ve zamanında yapılamayan işler ortaya çıkar. Bu konu iyi bir şekilde uygulanırsa, eylemlerin-uygulamaların, sezon planlamalarının, oyun planlarının, oyun/maç incelemelerinin, brifinglerin etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlar.

  1. Sürekli Mükemmellik

Anahtar soruların altıncısı “Sürekli Gelişimi Nasıl Sağlarız?” sorusudur. Takım bunu gerçekleştirebilirse, esneklik, sezgisel iletişim ve sinerji gösterir. Takım bunu sağlayacak gelişmeyi gösteremezse, durgun, uyumsuz, aşırı şekilde olumsuz stresli ve engellenmiş bir hal alır. Ve tabiki maç ya da oyunların kaybedilmesine ve özgüvenin yitirilmesine neden olur. Bu ölçüt sağlanabilirse takımda yaratıcı , yenilikçi bir ruha, takım gelişimine ve sürdürülebilir bir sinerji artışına neden olur.

  1. Canlılık ve Esneklik

Takım ölçütlerindeki son ve yedinci soru “Nasıl Enerjik Kalacağız? sorusudur. Takım güçlü kalır, değişimde ustalık gösterebilir ve motivasyonu yitirmezse başarılı olur. Bunu sağlayamazsa sıkılma, yılgınlık ve çözülme meydana gelir. Bu soru takımdaki bireylerin ve takımın kendini yenilemesini ve yeniden canlandırarak keyif almalarını dolayısıyla performansın artmasını sağlar.

 

KAYNAK:

http://www.championshipthinkingcoach.com/expertise/team-development.html

Çeviren. Dr. Zeki Pehlivan

Bir Yorum Yazın